Program

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114 i 118. Stolik rejestracyjny będzie na pierwszym piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp – bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać przez obydwa dni konferencji w godzinach 8:30-17:00 z pominięciem przerw obiadowych. W pozostałych przypadkach należało się będzie rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

 Sobota, 24 lutego 2018


Panel 1 • 9:00-10:30 sala 114 

Dr Patrycja Włodek, (Uniwersytet Pedagogiczny), Kino amerykańskie przełomu wieków – między filmem nostalgicznym a krytycznym retro

Miron Kądziela, (Uniwersytet Jagielloński), Głębokie rozwarstwienie amerykańskiego mainstreamu

Dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, (Uniwersytet Łódzki), Rejestry współczesnego kina polskiego


przerwa na kawę


Panel 2 • 11:00-12:30 sala 114

Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Jakubowska, (Uniwersytet Łódzki), Kino jako oko/ kino jako skóra – kontrowersyjne wizerunki cielesności

Dr Damian Podleśny, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Moda na Dicka? Filmowe adaptacje prozy Philipa K. Dicka

Dr Dawid Junke, (Uniwersytet Wrocławski), Amerykańskie seriale głównego nurtu w epoce peak TV


przerwa na kawę


Panel 3 • 13:00-14:30 sala 114

Dr hab. Natasza Korczarowska, (Uniwersytet Łódzki), Krytyka i interpretacja tekstu w makroinstytucjach przemysłu kulturowego

Dr Sławomir Kuźnicki, (Uniwersytet Opolski), Wieczne teraz: religijny utopizm w twórczości Prince’a

Dr hab. Barbara Jabłońska, (Uniwersytet Jagielloński), Krążenie kultury na przykładzie współczesnego dyskursu  o muzyce


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 4 a • 16:00-17:30 sala 114

Mgr Paweł Rams, (Instytut Badań Literackich PAN), Antykomunizm środka. O obiegach w badaniach nad komunizmem (na wybranych przykładach)

Mgr Katarzyna Skała, (Uniwersytet Gdański), Josip Broz Tito jako ikona popkultury: realizacje w przestrzeni postjugosłowiańskiej

Mgr Agnieszka Szypulska, (Uniwersytet Warszawski), Warszawscy Żydzi od nowa, czyli jak Warszawiacy piszą o Żydach


Panel 4 b • 16:00-17:30 sala 118

Mgr Klaudia Muca, (Uniwersytet Jagielloński), Raporty mniejszości. Teksty autobiograficzne osób z niepełnosprawnościami wobec dominującej kultury literackiej

Mgr Dagmara Golba, (Uniwersytet Jagielloński), Obraz starszych pracowników w mediach – sposoby i cele przedstawiania oraz wpływ na ich wizerunek na rynku pracy

Mgr Joanna Baum, (Uniwersytet Gdański), Poza ojczyzną – poza rejestrem (?)


przerwa na kawę


Panel 5 a • 18:00-19:30 sala 114

Mgr Grzegorz Michalik, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Czy Gombrowicz był lacanistą? Problematyka Symbolicznego w „Kosmosie”

Mgr Beata Fijołek-Soska, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Koncepcje alienacji i symplifikacji jako mechanizmów recepcji idei naukowych w kulturze popularnej

Mgr Aleksandra Wróbel, (Uniwersytet Śląski), Rzeczy (od)zyskały duszę. Kreowanie zapotrzebowania odbiorczego na produkty niszowe w dobie postindustrialnej


Panel 5 b • 18:00-19:30 sala 118

Mgr Aleksandra Łuksza, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kultura hakerska a popkulturowe wizje hakowania

Mgr Jan Bajor, (Uniwersytet Warszawski), Konflikt, kooperacja, wyzysk? Fanowskie tłumaczenia japońskich gier fabularnych wobec przemian rynku medialnego

Mgr Karolina Salska-Dyduch, (Uniwersytet Jagielloński), Między kulturą niską a wysokąpozycja mangi we współczesnym społeczeństwie japońskim

Niedziela, 25 lutego 2018


Panel 6 • 9:00-10:30 sala 114

Dr Magdalena Ochniak, (Uniwersytet Jagielloński), Сenzura jako narzędzie kontroli w literaturze rosyjskiej XX w.

Mgr Aleksandra Brzostek, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Niewidzialni ludzie, czyli walka z cenzurą w ChRL

Mgr Katarzyna Zioło, (Uniwersytet Śląski), Ideologia i propaganda w kulturze – teatr tańca jako rezonator sytuacji politycznych i społecznych


przerwa na kawę


Panel 7 a • 11:00-12:30 sala 114

Mgr Agnieszka Kunda, (Uniwersytet Warszawski), Pisane malarstwo nową formą publicystyki

Mgr Mariola Lekszycka, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Sztuka gier, gra sztuki – o przenikaniu mediów w galeriach sztuki współczesnej

Mgr Katarzyna Choromańska, (Uniwersytet Warszawski), Wyzwania komunikacyjne, społeczeństwo numeryczne i kryzys linearności. Wpływ kulturowy obrazów w ujęciu filozofii fotografii Vilema Flussera


Panel 7 b • 11:00-12:30 sala 118

Mgr Magdalena Wąsowicz, (Uniwersytet Jagielloński), Jak rozmawiać o teatrze muzycznym? Perspektywy dla badań nad musicalem

Mgr Julia Kowalska, (Uniwersytet Jagielloński), Najlepszą obroną jest atak? Medialne strategie obrony i ataku „Klątwy” Olivera Frljicia 

Mgr Krzysztof Grabowski, (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), Homo criticus – człowiek osądzający. O kulturalnej krytyce, kulturze krytykującej i krytyce „samozwańczej” w dobie teatru poawangardowego


przerwa na kawę


Panel 8 a • 13:00-14:30 sala 114

Mgr Magdalena Krasińska, (Uniwersytet Warszawski), Poza rejestrem kultury? Aspekt jednostkowości w doświadczeniu wizualnym

Mgr Joanna Sapa, (Uniwersytet Śląski), „Nie opłaca się inwestować w poezję”. Poetycka krytyka popkultury

Mgr Michał Krzyżanowski, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Wieczność to bardziej riuszka przy sukni niż idea” – koncepcja mody u Waltera Benjamina jako teoretyka kultury


Panel 8 b • 13:00-14:30 sala 118

Mgr Małgorzata Tarnowska, (Uniwersytet Warszawski), Problematyka relacji między kulturą chłopską a kulturą inteligencką w prozie nurtu chłopskiego

Mgr Wioleta Gaweł, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kultura akademicka na rozdrożu

Mgr Wojciech Madeja, (Uniwersytet Śląski), „Badanie swoich” – o problemie „wejścia w teren” dotyczącym kultury badacza. Na podstawie badań nad pamięcią zbiorową Górnoślązaków. Konkluzje po latach


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 9 a • 16:00-17:30 sala 114

Mgr Michał Szymański, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Historia sztuki na płaszczyźnie ekranu. Tradycyjne dzieła artystyczne w grach komputerowych

Mgr Paweł Gąska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pracowite pszczółki Wielości, czyli Secret World jako narracja ekologiczna

Mgr Kinga Sołowiej, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oblicza parafrazy i inne zapożyczenia z popkultury we współczesnej fantastyce polskiej


Panel 9 b • 16:00-17:30 sala 118

Mgr Stanisław Stasiewicz, (Uniwersytet Łódzki), Schwytani w „bańkę informacyjną”. Czy za dobór informacji w Internecie odpowiadają rzeczywiście tylko algorytmy?

Mgr Anna Paprzycka, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ oprogramowania na kulturę i oddziaływanie tego procesu na współczesną humanistykę

Mgr Grzegorz Zyzik, (Uniwersytet Opolski), Już wygrałem? Mikrologia gier cyfrowych


przerwa na kawę


Panel 10 • 18:00-19:30 sala 114

Dr Janusz Bohdziewicz, (Akademia Pomorskiej w Słupsku), Rynek – scena – interfejs czyli o napięciach między kulturami, cywilizacjami a globalizacją (trailer)

Mgr Michał Bomastyk, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Be yourself: szansa, wyzwanie czy oszustwo neoliberalnego kapitalizmu?

Mgr Gabriel Bednarz (Uniwersytet Jagielloński), Filozofia kultury Leona Chwistka


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 23 lutego 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z adresu kontaktowego konferencji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s