Call for papers

Kultura stanowi rezonator aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych i już choćby z tego powodu zasługuje na badawczą introspekcję. Obszar jej oddziaływania wraz z rozwojem technologii staje się coraz potężniejszy, stąd niemożliwe jest negowanie ważności jej istnienia oraz wartości czy relewantności badań, które jej dotyczą. Rozwój, ewoluowanie, przenikanie się i zróżnicowanie zjawisk powstających w obrębie kultury jest niezwykle wielopoziomowym problemem, co sprawia, że nie tylko potrzeba właściwych narzędzi do analitycznego jej opisu, lecz także świadomości, że każde zjawisko kultury, także tej powszechnie uważanej za popularną i niesłusznie stygmatyzowanej jako opozycja do „kultury wysokiej” jest naukowo uzasadnione i potrzebne. Współcześnie powstaje więc coraz pilniejsza potrzeba przyjrzenia się rejestrom i obiegom kultury – z perspektywy zarówno różnorodnych dziedzin humanistyki (literaturoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii czy antropologii), jak i szeroko pojętej krytyki kulturowej, ekonomii i polityki. Organizatorzy konferencji Rejestry kultury szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:

 • kategorią głównego nurtu (mainstreamu) w różnych mediach, szczególnie jej politycznych i ekonomicznych uwarunkowań;
 • kulturami krytyki i krytyką kulturową;
 • kulturą niezależną i awangardami kulturowymi
 • głównymi nurtami kultury w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
 • popkulturą i jej realizacjami w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
 • kulturą masową w dobie postindustrialnej;
 • trendom i modom w  obrębie literatury, filmów, seriali, komiksów, gier wideo, muzyki i kreowaniu zapotrzebowania odbiorczego;
 • rozwojowi krytyki i publicystyki (nie tylko literackiej) i jej wpływu na procedury wydawnicze, kanały dystrybucyjne, subsydia, nagrody i czasopisma;
 • cenzury jako narzędzia kontroli kulturowej i politycznej;
 • obiegami kultury i ich wzajemnym wpływem na siebie, przenikaniem czy krytyką;
 • problematyką “wysokiego”, “niskiego” i “masowego” obiegu kultury;
 • kontrkulturą i kulturą offową;
 • obowiązującymi paradygmatami kulturowymi, w tym także próbami ich dekonstrukcji;
 • nurtami kulturowymi w filozofii i antropologii (np. kulturowa teoria literatury, teoria krytyczna i marksizm kulturowy szkoły frankfurckiej itp.)

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rejestry.kultury@gmail.com mija 28 stycznia 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s