Program

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114 i 118. Stolik rejestracyjny będzie na pierwszym piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp – bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać przez obydwa dni konferencji w godzinach 8:30-17:00 z pominięciem przerw obiadowych. W pozostałych przypadkach należało się będzie rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

 Sobota, 24 lutego 2018


Panel 1 • 9:00-10:30 sala 114 

Dr Patrycja Włodek, (Uniwersytet Pedagogiczny), Kino amerykańskie przełomu wieków – między filmem nostalgicznym a krytycznym retro

Miron Kądziela, (Uniwersytet Jagielloński), Głębokie rozwarstwienie amerykańskiego mainstreamu

Dr Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, (Uniwersytet Łódzki), Rejestry współczesnego kina polskiego


przerwa na kawę


Panel 2 • 11:00-12:30 sala 114

Dr hab. prof. UŁ Małgorzata Jakubowska, (Uniwersytet Łódzki), Kino jako oko/ kino jako skóra – kontrowersyjne wizerunki cielesności

Dr Damian Podleśny, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Moda na Dicka? Filmowe adaptacje prozy Philipa K. Dicka

Dr Dawid Junke, (Uniwersytet Wrocławski), Amerykańskie seriale głównego nurtu w epoce peak TV


przerwa na kawę


Panel 3 • 13:00-14:30 sala 114

Dr hab. Natasza Korczarowska, (Uniwersytet Łódzki), Krytyka i interpretacja tekstu w makroinstytucjach przemysłu kulturowego

Dr Sławomir Kuźnicki, (Uniwersytet Opolski), Wieczne teraz: religijny utopizm w twórczości Prince’a

Dr hab. Barbara Jabłońska, (Uniwersytet Jagielloński), Krążenie kultury na przykładzie współczesnego dyskursu  o muzyce


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 4 a • 16:00-17:30 sala 114

Mgr Paweł Rams, (Instytut Badań Literackich PAN), Antykomunizm środka. O obiegach w badaniach nad komunizmem (na wybranych przykładach)

Mgr Katarzyna Skała, (Uniwersytet Gdański), Josip Broz Tito jako ikona popkultury: realizacje w przestrzeni postjugosłowiańskiej

Mgr Agnieszka Szypulska, (Uniwersytet Warszawski), Warszawscy Żydzi od nowa, czyli jak Warszawiacy piszą o Żydach


Panel 4 b • 16:00-17:30 sala 118

Mgr Klaudia Muca, (Uniwersytet Jagielloński), Raporty mniejszości. Teksty autobiograficzne osób z niepełnosprawnościami wobec dominującej kultury literackiej

Mgr Dagmara Golba, (Uniwersytet Jagielloński), Obraz starszych pracowników w mediach – sposoby i cele przedstawiania oraz wpływ na ich wizerunek na rynku pracy

Mgr Joanna Baum, (Uniwersytet Gdański), Poza ojczyzną – poza rejestrem (?)


przerwa na kawę


Panel 5 a • 18:00-19:30 sala 114

Mgr Grzegorz Michalik, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Czy Gombrowicz był lacanistą? Problematyka Symbolicznego w „Kosmosie”

Mgr Beata Fijołek-Soska, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Koncepcje alienacji i symplifikacji jako mechanizmów recepcji idei naukowych w kulturze popularnej

Mgr Aleksandra Wróbel, (Uniwersytet Śląski), Rzeczy (od)zyskały duszę. Kreowanie zapotrzebowania odbiorczego na produkty niszowe w dobie postindustrialnej


Panel 5 b • 18:00-19:30 sala 118

Mgr Aleksandra Łuksza, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kultura hakerska a popkulturowe wizje hakowania

Mgr Jan Bajor, (Uniwersytet Warszawski), Konflikt, kooperacja, wyzysk? Fanowskie tłumaczenia japońskich gier fabularnych wobec przemian rynku medialnego

Mgr Karolina Salska-Dyduch, (Uniwersytet Jagielloński), Między kulturą niską a wysokąpozycja mangi we współczesnym społeczeństwie japońskim

Niedziela, 25 lutego 2018


Panel 6 • 9:00-10:30 sala 114

Dr Magdalena Ochniak, (Uniwersytet Jagielloński), Сenzura jako narzędzie kontroli w literaturze rosyjskiej XX w.

Mgr Aleksandra Brzostek, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Niewidzialni ludzie, czyli walka z cenzurą w ChRL

Mgr Katarzyna Zioło, (Uniwersytet Śląski), Ideologia i propaganda w kulturze – teatr tańca jako rezonator sytuacji politycznych i społecznych


przerwa na kawę


Panel 7 a • 11:00-12:30 sala 114

Mgr Agnieszka Kunda, (Uniwersytet Warszawski), Pisane malarstwo nową formą publicystyki

Mgr Mariola Lekszycka, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Sztuka gier, gra sztuki – o przenikaniu mediów w galeriach sztuki współczesnej

Mgr Katarzyna Choromańska, (Uniwersytet Warszawski), Wyzwania komunikacyjne, społeczeństwo numeryczne i kryzys linearności. Wpływ kulturowy obrazów w ujęciu filozofii fotografii Vilema Flussera


Panel 7 b • 11:00-12:30 sala 118

Mgr Magdalena Wąsowicz, (Uniwersytet Jagielloński), Jak rozmawiać o teatrze muzycznym? Perspektywy dla badań nad musicalem

Mgr Julia Kowalska, (Uniwersytet Jagielloński), Najlepszą obroną jest atak? Medialne strategie obrony i ataku „Klątwy” Olivera Frljicia 

Mgr Krzysztof Grabowski, (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), Homo criticus – człowiek osądzający. O kulturalnej krytyce, kulturze krytykującej i krytyce „samozwańczej” w dobie teatru poawangardowego


przerwa na kawę


Panel 8 a • 13:00-14:30 sala 114

Mgr Magdalena Krasińska, (Uniwersytet Warszawski), Poza rejestrem kultury? Aspekt jednostkowości w doświadczeniu wizualnym

Mgr Joanna Sapa, (Uniwersytet Śląski), „Nie opłaca się inwestować w poezję”. Poetycka krytyka popkultury

Mgr Michał Krzyżanowski, (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie), Wieczność to bardziej riuszka przy sukni niż idea” – koncepcja mody u Waltera Benjamina jako teoretyka kultury


Panel 8 b • 13:00-14:30 sala 118

Mgr Małgorzata Tarnowska, (Uniwersytet Warszawski), Problematyka relacji między kulturą chłopską a kulturą inteligencką w prozie nurtu chłopskiego

Mgr Wioleta Gaweł, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kultura akademicka na rozdrożu

Mgr Wojciech Madeja, (Uniwersytet Śląski), „Badanie swoich” – o problemie „wejścia w teren” dotyczącym kultury badacza. Na podstawie badań nad pamięcią zbiorową Górnoślązaków. Konkluzje po latach


przerwa na lunch (we własnym zakresie)


Panel 9 a • 16:00-17:30 sala 114

Mgr Michał Szymański, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Historia sztuki na płaszczyźnie ekranu. Tradycyjne dzieła artystyczne w grach komputerowych

Mgr Paweł Gąska, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pracowite pszczółki Wielości, czyli Secret World jako narracja ekologiczna

Mgr Kinga Sołowiej, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oblicza parafrazy i inne zapożyczenia z popkultury we współczesnej fantastyce polskiej


Panel 9 b • 16:00-17:30 sala 118

Mgr Stanisław Stasiewicz, (Uniwersytet Łódzki), Schwytani w „bańkę informacyjną”. Czy za dobór informacji w Internecie odpowiadają rzeczywiście tylko algorytmy?

Mgr Anna Paprzycka, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ oprogramowania na kulturę i oddziaływanie tego procesu na współczesną humanistykę

Mgr Grzegorz Zyzik, (Uniwersytet Opolski), Już wygrałem? Mikrologia gier cyfrowych


przerwa na kawę


Panel 10 • 18:00-19:30 sala 114

Dr Janusz Bohdziewicz, (Akademia Pomorskiej w Słupsku), Rynek – scena – interfejs czyli o napięciach między kulturami, cywilizacjami a globalizacją (trailer)

Mgr Michał Bomastyk, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Be yourself: szansa, wyzwanie czy oszustwo neoliberalnego kapitalizmu?

Mgr Gabriel Bednarz (Uniwersytet Jagielloński), Filozofia kultury Leona Chwistka


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 23 lutego 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z adresu kontaktowego konferencji.
Advertisement

Call for papers

Kultura stanowi rezonator aktualnych problemów społecznych, ekonomicznych czy politycznych i już choćby z tego powodu zasługuje na badawczą introspekcję. Obszar jej oddziaływania wraz z rozwojem technologii staje się coraz potężniejszy, stąd niemożliwe jest negowanie ważności jej istnienia oraz wartości czy relewantności badań, które jej dotyczą. Rozwój, ewoluowanie, przenikanie się i zróżnicowanie zjawisk powstających w obrębie kultury jest niezwykle wielopoziomowym problemem, co sprawia, że nie tylko potrzeba właściwych narzędzi do analitycznego jej opisu, lecz także świadomości, że każde zjawisko kultury, także tej powszechnie uważanej za popularną i niesłusznie stygmatyzowanej jako opozycja do „kultury wysokiej” jest naukowo uzasadnione i potrzebne. Współcześnie powstaje więc coraz pilniejsza potrzeba przyjrzenia się rejestrom i obiegom kultury – z perspektywy zarówno różnorodnych dziedzin humanistyki (literaturoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii czy antropologii), jak i szeroko pojętej krytyki kulturowej, ekonomii i polityki. Organizatorzy konferencji Rejestry kultury szczególnie, choć niewyłącznie, zachęcać będą do podjęcia refleksji nad:

 • kategorią głównego nurtu (mainstreamu) w różnych mediach, szczególnie jej politycznych i ekonomicznych uwarunkowań;
 • kulturami krytyki i krytyką kulturową;
 • kulturą niezależną i awangardami kulturowymi
 • głównymi nurtami kultury w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
 • popkulturą i jej realizacjami w literaturze, filmie, serialach, grach, komiksach, muzyce;
 • kulturą masową w dobie postindustrialnej;
 • trendom i modom w  obrębie literatury, filmów, seriali, komiksów, gier wideo, muzyki i kreowaniu zapotrzebowania odbiorczego;
 • rozwojowi krytyki i publicystyki (nie tylko literackiej) i jej wpływu na procedury wydawnicze, kanały dystrybucyjne, subsydia, nagrody i czasopisma;
 • cenzury jako narzędzia kontroli kulturowej i politycznej;
 • obiegami kultury i ich wzajemnym wpływem na siebie, przenikaniem czy krytyką;
 • problematyką “wysokiego”, “niskiego” i “masowego” obiegu kultury;
 • kontrkulturą i kulturą offową;
 • obowiązującymi paradygmatami kulturowymi, w tym także próbami ich dekonstrukcji;
 • nurtami kulturowymi w filozofii i antropologii (np. kulturowa teoria literatury, teoria krytyczna i marksizm kulturowy szkoły frankfurckiej itp.)

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) nad reprezentacjami różnych zjawisk kulturowych z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rejestry.kultury@gmail.com mija 28 stycznia 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Miejsce obrad

Ogólnopolska konferencja naukowa Rejestry kultury odbędzie się w Collegium Broscianum, budynku Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Szczegółowa mapa dla uczestników konferencji:

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku “Wawel“. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

Budynek Collegium Broscianum powstał na początku XVII wieku jako Kolegium Jezuitów. Rozbudowany został pod koniec XVII wieku oraz na początku XVIII wieku. W 1773 r. w wyniku sekularyzacji szkolnictwa po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej i likwidacji zakonu jezuitów na mocy brewe kasacyjnego papieża Klemensa XIV budynek przejęły władze na dom księży emerytów, później ponownie służył edukacji. W latach 1815-1846 mieścił się tutaj Senat Wolnego Miasta Krakowa. W 1971 budynek został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na potrzeby głównie kierunków humanistycznych. Nazwę Collegium Broscianum nadano mu na cześć krakowskiego matematyka i astronoma Jana Brożka (łac. Joannes Broscius)

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji psc_logo_final-04
Komitet organizacyjny

dr Renata Iwicka (Wydział Filozoficzny UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Wydział Humanistyczny UP)

Rada naukowa
dr hab. Joanna Grela (Uniwersytet Jagielloński)
dr Lidia Grzybowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Paulina Niechcioł (Uniwersytet Jagielloński)
dr Wojciech Kosiorowski (Uniwersytet Jagielloński)
Komitet organizacyjny

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem rejestry.kultury@gmail.com